Ni inbjuds till föreläsning av Roland Örtengren och Stefan Skog från SBU, Svenska Båtunionen.
 

Ren båtbotten utan gift.

Giftiga bottenfärger i insjöar. Något om TBT och kopparfärger. Huvudsaklig hamn.

Vem ansvarar för sanering av giftiga båtbottnar. XRF-mätning. Saneringsmetoder. LOVA-bidrag

Vad har klubben eller båtägaren för ansvar när inte myndigheten trycker på?

Vilka regler och föreskrifter skall vi meddela våra medlemmar i klubbarna?

Vi träffas i Skoghalls Båtklubbs klubblokal vid Sörängshamnen Mörudden

Klockan 19.00  tisdagn den 17 april.

Kaffe och smörgås serveras
Anmälan till: peter.palmertz@Telia.com eller karltervell@comhem.seSök Värmlands Båtförbunds bidrag till föreningar för ungdomsverksamhet.

Syfte: 

• För ungdomar upp till 25 års ålder.
• Bidraget skall stimulera ungdomar att söka sig till ett aktivt båtliv med nya intiativ.
• Ökad kunskap om sjömanskap och kompetens.

 Mål: Detta bidrag är avsett att ge ekonomiskt stöd för verksamhet som inte är ordinarie verksamhet. 

Vårt mål är att ge föreningar stör för initiativ som utvecklar ungdomsverksamhet för sjömanskap och ett aktivt båtliv.

Ni skickar er ansökan om bidrag senast 30/3 2018.
Svar från Värmlands Båtförbund lämnas senast 30/5 2018

Ansökan skickas till Värmlands Båtförbund
E-mail: larsgoran.kring@telia.com


Miljöprogram SBUViktig information till alla styrelsemedlemmar i båtklubbar tillhörande Östra Vänerns Båtförbund, Värmlands Båtförbund, Vänernväst Dalslands Kanals Båtförbund

 

Under 2017 har båtmotorstölderna i Sverige ökat kraftigt och nu planerar Svenska Sjö tillsammans med Svenska Båtunionen för att bryta trenden genom att införa incitament till landets klubbar och båtägare för att främja stöldförebyggande åtgärder. En av åtgärderna som presenteras först är att uppmuntra och stötta Båtsamverkan och därför startar nu Svenska Sjö, Svenska Båtunionen och båtförbunden i Vänernett samarbete med Grannkompaniet AB som tagit fram den kommunikationsplattformen Coboats. 

 

Styrelsernaför Östra Vänerns Båtförbund, Värmlands Båtförbund, Vänerns Västs och Dalslands kanal Båtförbund och Svenska Båtunionen har valt att samarbeta med Coboats efter att ha granskat och utvärderat olika alternativ för båtklubbskommunikation. 

 

Med Coboats kan båtklubbar, marinor och kommunala hamnar enkelt skapa slutna grupper utan insyn och kommunicera krypterat utan tillgång till e-postadresser eller telefonnummer. Gruppmedlemmarna kan sorteras på namn eller båtplats och det tar endast någon minut att bjuda in samtliga båtägare i hamnen. Andra funktioner är gemensam kalender (rondering, torr- och sjösättning, städdag etc.), egenskapade checklistor, akutmeddelanden (brand, man över bord och brott pågår) och nyheter från Sjöräddningen, Larmtjänst och Svenska Sjö

 

Tillsammans med Coboats gör vi nu två stora satsningar!

 

BÅTSAMVERKAN

Vi vill att fler båtklubbar bedriver aktiv Båtsamverkan som enligt polisen är den mest effektiva metoden för att få ned antalet stölder. 

Läs mer om projektet på  https://coboats.se/batklubbskommunikation

 

BÅTKLUBBSSAMVERKAN

I projektet Båtklubbssamverkan ska vi knyta samman representanter från förbundets alla båtklubbar i en enda kommunikationsgrupp. Om en hamn drabbas av en båt- eller båtmotorstöld, skadegörelse etc. så ska alla andra hamnar i området snabbt få en rapport om händelsen vilket leder till ökad beredskap, möjlighet att vidta säkerhetsåtgärder och ökad uppmärksamhet. 

Läs mer om projektet på http://coboats.se/batklubbssamverkan/

 

Coboats är gratis att ladda ned och använda samt reklamfri

Alla båtägare, båtklubbar och kommersiella hamnar, oavsett försäkringsbolag, är välkomna att använda Coboats som finansieras av försäkringsbolaget Svenska Sjö – läs mer på http://coboats.se/svenskasjo/

 

Hjälp och support

Christer Bofeldt ÖVBf christerskyttatorp@outlook.com tel: 073-9429906

Alexis och Johan, som grundat Coboats, är redo att svara på eventuella frågor.

Tveka inte att kontakta dem ifall ni behöver hjälp att komma igång eller har allmänt frågor.

Tel: 08 409 400 20

E-post: support@coboats.se

.


Förbundsstämma 2017 Värmlands Båtförbund protokoll upplagt under fliken protokoll.

Vid förbundsstämman bifölls styrelsens proposition som innebär att ungdomar < 21 år kan få bidrag med 500 kr vid godkänd utbildning i Förarintyg för båt. 

Intyget ska ha förvärvats senast det år man fyller 20 år. 

Ungdomen ska vara medlem, ungdoms- eller familjemedlem i förening ansluten till VBF. 

Ansökan lämnas till VBF (peter.palmertz@telia.com) före utbildning och beviljas preliminärt löpande efterhand som de inkommer. I ett första beslut är budgeten satt till 25 000 kr.

 

 NYHETER FRÅN SBU