Kalender

Aktiviteter Värmlands Båtförbund 2018

Miljökonferens 11-12/3 2018 se SBU:s Hemsida

Årsmöte För Värmlands Båtförbund kommer att hållas 22 Mars 2018 kl 19:00 plats meddelas senare.

Båtriksdag 6-7/4 2018 i Göteborg, mer info SBU:s hemsida