Svenska Båtunionen 

Håll Sverige Rent 

Vänerns Vattenvårdsförbund

Väderinformation Vänern

Båtliv

NFB