Förbundsstämma 2017 Värmlands Båtförbund protokoll upplagt under fliken protokoll.

Vid förbundsstämman bifölls styrelsens proposition som innebär att ungdomar < 21 år kan få bidrag med 500 kr vid godkänd utbildning i Förarintyg för båt. 

Intyget ska ha förvärvats senast det år man fyller 20 år. 

Ungdomen ska vara medlem, ungdoms- eller familjemedlem i förening ansluten till VBF. 

Ansökan lämnas till VBF (peter.palmertz@telia.com) före utbildning och beviljas preliminärt löpande efterhand som de inkommer. I ett första beslut är budgeten satt till 25 000 kr.

 

 NYHETER FRÅN SBU