Protokoll Värmlands Båtförbund

 

VBF Förbundsstämma 2013

VBF Styrelsemöte 2013-05-13

VBF Styrelsemöte 2013-09-09

VBF Styrelsemöte 2013-10-07

VBF Styrelsemöte 2013-11-11

VBF Styrelsemöte 2013-12-09

VBF Styrelsemöte 2014-01-16

VBF Styrelsemöte 2014-02-09

VBF Styrelsemöte 2014-03-11

VBF Förbundsstämma 2014

VBF Stytelsemöte 2014-05-05

VBF Stytelsemöte 2014-09-08

VBF Stytelsemöte 2014-09-29

VBF Styrelsemöte 2014-11-10

VBF Styrelsemöte 2015-01-26

VBF Förbundsstämma 2015

VBF Styrelsemöte 2015-04-14

VBF Styrelsemöte 2015-05-12
VBF Styrelsemöte 2015-09-08
VBF Styrelsemöte 2015-11-09

VBF Styrelsemöte 2016-02-09
Förbundsstämma 2016
VBF Styrelsemöte 2016-03-16
VBF Styrelsemöte 2016-04-12
VBF Styrelsemöte 2016-05-10

 VBF Styrelsemöte 2016-09-13     

VBF Styrelsemöte 2016-11-08

Minnesanteckningar förda vid möte med Sammarbetsgrupp Vänern 2016-12-14         

VBF Styrelsemöte 2017-01-10  

VBF Styrelsemöte 2017-02-14    

VBF Förbundsstämma 2017

VBF styrelsemöte 2017-03-16       

VBF Styrelseprotokoll 2017-04-10       

VBF Syrelseprotokoll 2017-09-11 

VBF Syrelseprotokoll 2017-10-09     

VBF Styrelseprotokoll 2017-11-27          

VBF Styrelseprotokoll 2018-01-15       

VBF Styrelseprotokoll 2018-03-15

VBF Förbundsstämma 2118-03-22        

VBF Styrelseprotokoll 2018-04-10

VBF Styrelseprotokoll 2018-05-08

VBF Styrelseprotokoll 2018-09-04  

VBF Styrelseprotokoll 2018-11-13

VBF Styrelseprotokoll 2019-01-15

VBF Styrelseprotokoll 2019-02-12