Havs och Vattenmyndighetens reviderade riktlinjer för båtbottentvätt är nu färdiga

I den senaste versionen framgår med tydlighet att tillsynsansvaret för båtbottentvätt ligger på kommunerna. Båtar som är helt bottensanerade kallas för giftfria båtar och behöver inte tvättas på spolplatta med steg 2 rening utan kan tvättas med andra metoder. Båtar målade med biocidfärg ska tvättas över spolplatta med steg 2 rening. 

Genom att ansvaret nu flyttats ut till kommunerna är det viktigt att samarbeta med kommunernas miljöhandläggare för att hitta en väg framåt. 

Det framgår också i riktlinjerna att man ska verka för en utfasning av biocidfärger på båtbottnar. De nya riktlinjerna hittar Du på nedanstående länk:


https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/batbottentvatt-av-fritidsbatar.html

 


Information om vår båtmiljö

Ren båtbotten utan gift.

.....................................................................................................................................