Bas SBU logo

Båtplats i Storfors båthamn

Information om båtplats

Storfors Båtklubbs hamn har 95 båtplatser. För närvarande har vi lång kö för att få båtplats och väntetiden uppskattas till 3-4 år. Under fliken MEDLEMSKAP kan du ansöka om medlemskap i båtklubben och även om båtplats.

Eftersom många på kölistan tackade nej till hamnplats när de kom på tur utan ville vänta ett år och ibland många år i rad, så beslutade årsmötet 2013 att om båtklubbsmedlem som står på tur i hamnplatskölistan tackar nej när han erbjuds hamnplats så stryks han från hamnplatskölistan, eller sätts upp igen sist på väntelistan om han så önskar.

Sedan tidigare gäller beträffande utlåning/andrahandsuthyrning av båtplats:

  • Hamnplatsinnehavare som inte själv använder sin hamnplats kan under högst två års tid ändå få behålla platsen under förutsättning att platsen lånas ut för andrahandsuthyrning till annan båtägare.
  • Före utlåning/andrahandsuthyrning av hamnplats skall båtklubbens styrelse informeras.
  • Utlåning, andrahandsuthyrning, får endast ske till den som står i tur i hamnplatskön.
  • Storfors Båtklubb administrerar andrahandsuthyrningen.
  • Den som lånar platsen ska betala ordinarie hamnplatsavgift till Storfors Båtklubb.

Hamnplatsinnehavare som inte följer dessa regler förlorar sin rätt till hamnplatsen.

Efter två år återgår platsen till Storfors Båtklubb om inte hamnplatsinnehavaren själv använder sin båtplats. Hamnplatsinnehavaren bör då i eget intresse självmant säga upp sin båtplats.

Om Du inte har utnyttjat Din hamnplats själv på två år och inte kommer att göra det i år heller så kontakta kassören snarast.