Bas SBU logo

Klubbön

Klubbstugan på Storön

Storfors Båtklubb hade under flera år haft som en vision att införskaffa ett klubbhus längs Bergslagskanalen. Syftet var att det huset skulle kunna utgöra en naturlig samlingsplats för oss medlemmar. Under hösten 2005 blev aktuellt hus på Storön till salu.

Styrelsen kallade då till ett extra medlemsmöte den 27 september 2005 i klubbstugan i Hamnen. Det var 23 medlemmar som deltog. Medlemsmötet beslutade att inköpa stugan samt utse en stugkommitté bestående av Åke Svensson, Wolfgang Lendner, Thomas Sandberg och Patrik Bröll.

Vid årsmötet den 10 december 2005 beslutades att vi i första hand skall anlägga brygga och grillplats samt eventuell viss upprustning av stugan.
Under januari 2006 förvärvade Storfors Båtklubb huset på Storön av Arne Rajala. Under våren 2006 kommer detta arbete att snarast möjligt påbörjas.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta i vårt gemensamma arbete med stugan.