Årsmötet flyttat

2021-02-17
Årsmötet flyttas till i höst

På grund av rådande pandemi och FHM:s rekommendationer så kommer årets Förbundsstämma att flyttas från mars till lämplig tidpunkt i höst. Vi hoppas att situationen då är bättre.

Med förhoppning om en bra båtsommar

Styrelsen i Värmlands Båtförbund