Revisorer och valberedning Värmland Sals Båtförbund

 

Revisorer: Valberedning:
Bengt Andersson epost Günter Krebs epost
Marie Norrby epost Johan Lindqvist epost
Revisorssuppleant:
Johan Lindqvist epost