Värmlands Båtförbund

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Värmlands Båtförbund

Värmlands Båtförbund är den regionala länken mellan båtklubbarna och Svenska Båtunionen. Till förbundet är 33 båtklubbar med för närvarande ca. 7000 medlemmar anslutna.

Förbundets uppgift är att hos länsstyrelsen föra fram och bevaka aktuella frågor för båtlivet och att vara klubbarna behjälpliga gentemot kommunerna. Vi arbetar tillsammans med Vänerns Vattenvårdsförbund i miljöfrågor. Vi har utbildade besiktningsmän som utför den frivilliga säkerhetsbesiktningen.

För att hålla oss uppdaterade deltar vi på Svenska Båtunionens Båtriksdagar, Unionsråd och vi finns med på besiktnings och miljökonferenser. Vi har också ett samarbete med övriga båtförbund runt Vänern.

Värmlands Båtförbund har två BAS-Coacher som utbildar och hjälper klubbarna med BAS.

Vi håller förbundsstämma varje år i mars månad. På hösten brukar vi kalla till miljö och besiktningsträffar. Andra frågor kan naturligtvis också diskuteras.