Värmland Dals Båtförbund

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Värmland Dals Båtförbund

Värmland Dals Båtförbund är den regionala länken mellan båtklubbarna och Svenska Båtunionen. Till förbundet är 49 båtklubbar med för närvarande mer än 9 000 medlemmar anslutna.

Förbundets uppgift är att hos länsstyrelsen föra fram och bevaka aktuella frågor för båtlivet och att vara klubbarna behjälpliga gentemot kommunerna. Vi arbetar tillsammans med Vänerns Vattenvårdsförbund i miljöfrågor. Vi har utbildade besiktningsmän som utför den frivilliga säkerhetsbesiktningen.

För att hålla oss uppdaterade deltar vi på Svenska Båtunionens Båtriksdagar, Unionsråd och vi finns med på besiktnings och miljökonferenser. Vi har också ett samarbete med övriga båtförbund runt Vänern.

Värmland Dals Båtförbund har två BAS-Coacher som utbildar och hjälper klubbarna med BAS.

Värmland Dals Båtförbund har också två miljösamordnare.

Vi håller förbundsstämma varje år i mars månad. På hösten brukar vi kalla till miljö och besiktningsträffar. Andra frågor kan naturligtvis också diskuteras.