Öppettider Hisingsbron

2020-12-22
Här kan du läsa om Hisingsbrons öppettider

Trafik Göteborg

Så kommer Hisingsbron att öppnas för fritidssjöfarten

Foto: Tomorrow/Göteborgs Stad (visionsbild)

Den nya Hisingsbron är på väg att färdigställas och tas i bruk våren 2021. Eftersom Hisingsbron har en lägre segelfri höjd än Götaälvbron – 12 meter jämfört med 18,3 meter – kommer många segelbåtar inte under bron i nedsänkt läge. Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret vid Göteborgs Stad har nu därför gemensamt enats om hur Hisingsbron ska öppnas för fritidssjöfarten.

Förutom sex fasta öppningstider varje dygn, året runt kommer bron att öppnas vid ytterligare tillfällen på helgdagar och under sommartid*. I rutan nedanför anges mer i detalj vad som gäller.


Öppning sker varje dygn, året runt på följande sex fasta klockslag:
– Klockan 05.50
– Klockan 09.20
– Klockan 11.20
– Klockan 14.50
– Klockan 18.20
– Klockan 20.20Utöver detta sker öppning på lördagar, söndagar samt övriga helgdagar på följande två fasta klockslag:
– Klockan 07.20
– Klockan 16.20Utöver detta sker öppning under sommartid* på följande fasta klockslag:
– Klockan 13.20Mellan klockan 22.00 och 05.00 öppnas Hisingsbron för fritidsbåtar via anrop till broförare.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.


Spärrtider
Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – tillåts ingen broöppning för vare sig fritidssjöfart eller yrkessjöfart. Syftet är att kollektivtrafik och övrig trafik på bron då ska ha full framkomlighet.


Övrigt om broöppningarna
Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning.

Varje broöppning kommer att vara i cirka 4-8 minuter. Om inte samtliga fritidsbåtar då har hunnit passera innan bron stängs så kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter, förutsatt att detta inte inskränker på ovan nämnda spärrtider.

De fasta öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna, så att fritidsbåtar hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna.

Tillfälliga angörningsplatser för de fritidsbåtar som inväntar broöppning kommer att finnas vid Göteborgsoperan samt Ringön.

Mer detaljerad information om hur Hisingsbron kommer att öppnas för fritidssjöfarten finns hos Trafik Göteborg, på sajten trafikgoteborg.se.


Fakta om Hisingsbron
Hisingsbron är en så kallad lyftbro som förbinder Hisingen med fastlandet.

Bron är byggd i stål och betong och består dels av brodelen ”Arpeggio”, dels av en anslutande kollektivtrafikbro samt Stadstjänarebron. Bron kallas i sin helhet för Hisingsbron.

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När bron står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter.

De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

Hisingsbron har två vanliga körfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor.


Kontaktuppgifter
Patrik Benrick, programledare ”Trafikslagsöversövergripande trafikledning Göta älv – Storgöteborg”, Trafikverket, Region Väst
Tel: 010-123 49 84
E-post: patrik.benrick@trafikverket.se

Kristina Bäck Jensen, biträdande programledare, Trafikkontoret Göteborgs Stad
Tel: 031-368 24 85
E-post: kristina.jensen@trafikkontoret.goteborg.se