Välkommen till Värmlands Båtförbund!

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

  • 2022-09-23

    Nytt avsnitt av Båtlivspodden ute nu – Hur går det egentligen till när man bygger en båt? Hur går man från idé och koncept till färdig båt och vad händer där emellan?

  • 2022-09-15

    Det har nu gått några veckor sedan nya BAS 3 öppnade måndagen 29 augusti efter två veckors planerat stopp och överflyttning av all data. Med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten gått relativt bra, även om buggar och fel i det nya systemet har dykt upp. Periodvis är trycket på supporten, som bemannas av ideella krafter, mycket högt och väntetiden på svar och åtgärder kan upplevas som lång.

Visa alla nyheter

Kalenderium Värmlands Båtförbund

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser