Välkommen till Värmland Dals Båtförbund!

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

 • 2023-03-30

  Säkerhetsläget på Östersjön - Vad ska jag tänka på som båtägare!
  Det var Kustbevakningens ämne på Marina Scenen på Allt för sjön 2023.
  ”Det senaste året har säkerhetsläget i vårt närområde dramatiskt förändrats. Östersjön har hastigt gått från att vara en
  lugn bakgård till världspolitisk hot spot, vilket inte minst sabotaget mot Nordstream-ledningarna i höstas visade. Påverkar
  detta fritidsbåtslivet? Vad ska jag tänka på för min och andras säkerhet?”

 • 2023-03-21

  Svenska Båtunionen, paraplyorganisationen för svenska båtklubbar, söker en medarbetare med ansvar för en av båtlivets viktigaste frågor - miljöfrågorna. Vår sakkunnige går på föräldraledighet och vi söker därför en vikarie för tjänsten från augusti t.o.m sista januari 2024. Kanske är du en student som ska göra praktik (VFU) eller vill göra ditt exjobb hos oss under våren och sedan fortsätta med ett vikariat från augusti 2023 till januari 2024.

Visa alla nyheter

Kalenderium Värmland Dals Båtförbund

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser