Välkommen till Värmlands Båtförbund!

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Nytt från förbundet

 • 2020-09-08

  Svenska Båtunionen har inte skickat ut något om Bo-appa. Företaget har hittat medlemsklubbarna på SBUs hemsida

 • 2020-07-10

  Vi båtorganisationer med drygt 300 000 medlemmar i Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet vill se obligatoriskt båtkörkort för...

Nytt från Svenska Båtunionen

 • 2020-09-08

  Hösten 2019 släppte HMI en rapport om fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem. Rapporten innehåller intressant forskning, förslag och fakta, men också en rad felaktigheter, tveksamheter och väl långtgående tolkningar. Svenska Båtunionen bemöter nu dessa och presenterar ett antal åtgärder för mer hållbart fritidsbåtsliv.

 • 2020-08-26

  Unionsstyrelsen har kallat medlemsförbunden till Extra Båtriksdag 23 september kl 19-21. Den extra båtriksdagen hålls digitalt i mötesverktyget Zoom.

Visa alla nyheter

Kalenderium Värmlands Båtförbund

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser

Video