Utbildning BAS

BAS är benämningen för Båtunionens Administrativa System. BAS, som är webbaserat, är ett fantastiskt bra system och ett modernt IT-stöd för hela SBU-sfären. Båtklubbsfunktionärer, besiktningsmännen och båtförbundens funktionärer har alla sin del i BAS.

Systemet utgörs av ett antal, mer eller mindre, integrerade moduler där BAS-K, administrationsstöd för båtklubben, är den dominerande delen.

I BAS-K kan klubben hantera sitt medlemsregister, sin hamn och sitt varv inklusive utlåning (t ex nyckelhantering), schemalagda aktiviteter (t ex vakthållning) och fakturering med reskontra av alla avgifter kring detta.

Det är även ett utmärkt system för kommunikation med klubbmedlemmarna både via e-post och SMS. Detta genom möjligheten att göra ett flertal urval av mottagare t ex per brygga, sektion, mm.

Våra BAS-Coacher håller olika typer av BAS-kurser, separata kallelser skickas till våra klubbar.

Vår Introduktionskurs vänder sig i första hand till er som har börjat använda BAS-K och även till er som funderar på att börja använda BAS-K.

Några avsnitt som behandlas:

Allmän information om BAS-K.
Information om Online-manual, support och användarforum.
Genomgång om Medlemsfunktioner.
Genomgång av Grunddata.
Genomgång av Ekonomi.
Genomgång av Förvaring.
Genomgång av E-post och SMS.

Vidare siktar vi på att några gånger om året anordna användarträffar för mer avancerade användare. Då med speciell inriktning på olika delar av BAS.