Artikel i Mariestads-Tidningen

2021-06-09
Artikel skriven av de tre båtförbunden runt Vänern.

Länk till artikeln