Beslut om tunnel i Göteborg

2021-03-18
Trafiknämnden i Göteborgs Stad har fattat beslut om tunnel under Göta älv, mellan Lindholmen och Stigberget, för det som kallas Lindholmsförbindelsen i Göteborg.

Trafiknämnden i Göteborgs Stad har fattat beslut om tunnel under Göta älv, mellan Lindholmen och Stigberget, för det som kallas Lindholmsförbindelsen i Göteborg. Tidigare i mars har Västtrafiksstyrelse beslutat samma sak. Besluten går nu vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt regionstyrelse och regionfullmäktige eftersom projektet delas med Västra götalandsregionen. Först efter att alla instanser sagt sitt, är alla beslut fattade vad det gäller val av alternativ.

Brev till intressenter i och med beslut