Projektet ”Ren Båtbotten” fortsätter

2022-06-03
Projektet "Ren Båtbotten" fortsätter även under 2022

Vi har tidigare informerat om projekt ”rena båtbottnar” med provtagning av 200 båtbottnar. Detta
skedde som ett samarbete mellan Värmlands Båtförbund VBF, Karlstads Segelsällskap KSS,
Skoghalls Båtsällskap SBS samt Länsstyrelsen Värmland. Projektet genomfördes genom XRF-mätning
som utfördes av ett Göteborgsföretag och finansierades med LOVA-bidrag via
Länsstyrelsen.
Information och intresseförfrågningar har sedan gått ut till ett 60-tal båtklubbar i Värmland och runt
Vänern. Inget svar har inkommit.
I november 2021 lämnade KSS och SBS in var sin ansökan om LOVA-bidrag för sanering av det
60-talet båtar som vid XRF-mätningen uppvisat höga biocidhalter. I mars fick klubbarna bidrag
beviljat för utrustning samt blästring av de båtar som visat höga halter av biocider. Det rör sig om
saneringskostnad för is-blästring per båt på kr 10 till 12-tusen. Till detta kommer uppförande av
skyddande kapell och marktäckning Totala kostnaden uppgår till över 800-tusen vara LOVA-bidrag
täcker 80%. Resten utgör egna arbeten.
I juni 2021 gick vi ut med en inbjudan till fortsättning av projekt med ”ren båtbotten” som
målsättning. Två klubbar nappade på detta Säffle Båtklubb SB och Christinehamns Motorbåtsklubb
CMBK och de har nu kommit igång. I en första fas har vi med hjälp av bidrag från VBF utbildat
och certifierat 11 st mätningsförrättare för XRF. Utbildning har skett med Carl Rönnow på SBU
som handledare. Därefter har både SB och CMBK kunnat genomföra XRF-mätningar på totalt 115
båtar varav 92 båtar har uppvisat höga biocidhalter. Kostnaden för instrumenthyra har vi fått
täckning för via LOVA-bidrag. SB har fått LOVA bidrag för sanering. CMBK ligger i startgroparna
för att söka.

Om någon klubb är intresserad så kan vi på VBF bidra med att starta liknande
projekt som beskrivits ovan. Det skulle i så fall vara utbildning av mätningsförrättare,
XRF-mätningar eller skrapprovs-mätningar i ett första steg och senare projekt för
blästring av bottnar med höga gifthalter.
Anmäl intresse till Lars-Göran Kring larsgoran.kring@telia.com eller Karl Tervell
karltervell@gmail.com.

Först till kvarn!
Varför går vi ut med denna inbjudan?
Vi vill förekomma de krav på giftfri båtbotten som kan komma i framtiden. LOVA-bidrag kan man
inte få den dag som det blir förbjudet att sjösätta en biocidkontaminerad båt.
I princip skall båten inte få sjösättas med hemmahamn Vänern eller annan insjö om den är målad
med västkust- eller ostkustfärg.
I vissa kommuner runt Mälaren o Östersjön är det redan direkta förbud på sjösättning om man inte
kan bevisa att båten är giftfri. Om man skall sälja sin båt till Mälaren Östersjön krävs i vissa
kommuner ett intyg på att båten är fri från TBT.
Om båten är byggd 1976-1995 finns det stor risk att den målad med färg innehållande
tennföreningar.
Se upp! När Ni köper begagnad båt. Är den målad med giftfärg skall de inte sjösättas i insjö.
Köper ni ny båt skall den inte bottenmålas alls om den skall gå i insjö. Det räcker med epoxilager
för att förhindra vatteninträngning.
Än så länge finns det inga direkt förbud i våra vatten runt Vänern mot sjösättning av båtar som
saknar intyg. Intygskrav kan komma att variera från kommun till kommun. Det är kommunen som
är tillsynsmyndighet och kan ställa krav på båtägarna.
Sist men inte minst, betydande är vetskapen av att ha en giftfri sanerad båt.