Dagordning 2020-04-23

KALLELSE TILL MÖTE TORSDAG 23/4 KL 18.00

 

DAGORDNING 200423

 

  1.   Mötets öppnande
  2.   Dagordning
  3. Konstituering
  4.   Rapporter
  5.   Rapport ordförande
  6.   Hemsidan
  7.   Övriga frågor
  8. Nästa möte
  9. Avslutning