VBF styrelsemöte 2021-09-14

Startdatum: 14/09/2021

VBF styrelsemöte 2021-09-14 med start klockan 18.00

Styrelsemötet äger rum i Karlstads Segelsällskaps klubbhus på Kanikenäset i Karlstad.

Kallelse med dagordning skickas ut i god tid innan mötet.