VBF styrelsemöte

Startdatum: 12/10/2021

VBF styrelsemöte 2021-10-12

VBF styrelsemöte 2021-10-12 kommer att hållas i Karlstads Segelsällskaps lokaler på Kanikenäset, Karlstad.
Starttid 18.00