Information om Hisingsbron

2020-11-27
Information från Trafikverket om den nya Hisingsbron

För er kännedom så är överenskommelsen för trafikslagsövergripande samverkansregler för Hisingsbron och Marieholmsbroarna i Göteborg nu undertecknad av samtliga aktuella parter; Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Bifogat finner ni slutversionen samt en sammanställning över de synpunkter som inkom under våren.

Överenskommelse Trafikslagsslagsövergripande samverkansregler för trafik kring Göta älv – Storgöteborg ver 1_0 2020-06-25_Slutve

Sammanställning av synpunkter förslagsversion Överenskommelse Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv – Storgöteborg 2020

Det kommer att gå ut ett pressmeddelande i dagarna om att överenskommelsen nu är tecknad. Där kommer bland annat att framgå att:

 

Om någon vecka kommer ytterligare ett pressmeddelande, då med inriktningen att informera om de fasta öppningstiderna vid Hisingsbron och var man hittar informationen om detta. Här blir www.trafikgoteborg.se en viktig informationskanal.

 

Vi vore tacksamma om ni på lämpliga sätt kan vara behjälpliga att informera om detta i era kretsar. Säsongen 2021 blir ju den första med Hisingsbron i drift.