Uppstartsmöte för hösten 2024

Startdatum: 09/09/2024

Uppstartsmöte för hösten 2024
Plats: Skoghalls Båtsällskap med start 18.30