Rapport från möte om Hisingsbron

2020-04-19
Fredagen den 3 april deltog VBF i ett Skype-möte om fritidsjöfarten och den nya Hisingsbron. VBF representerades av Per Edberg (VBF) och Anders Olsson (KSS). Representanter från Göteborgs stad, Sjöfartsverket, Göta kanal, Dalslands kanal, Gästhamnar i Vänern och Värmlands Båtförbund var några intressenter från fritidssjöfarten.

VBF kommer att skicka in en skrivelse om våra synpunkter, vi kommer att trycka bland annat på fler väntplatser och längre öppettider.

Minnesanteckningar Hisngsbron

Presentation möte Hisingsbron

Hisingsbron